Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI SGS Pet products,pet collars,pet leash,pet harness,pet bandana,pet bed,webbing ,lanyard,wristband,luggage strap,etc 2021-01-25 ~ 2022-01-26 Đã xác minh
ISO 9001 ISO 9001 SGS pet collar ,pet leash pet harness,lanyard,wristbands,luggage strap,etc 2021-04-24 ~ 2024-04-24 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Pet collar harness leash 5372550 Pet collar harness leash APPEARANCE_DESIGN 2019-02-17 ~ Đã xác minh
Retractable pet leash ZL 2018 3 0508700.0 Retractable pet leash APPEARANCE_DESIGN 2019-01-24 ~ Đã xác minh
LED Light pet leash ZL 2018 2 1736783.X LED Light pet leash UTILITY_MODEL 2019-07-15 ~ Đã xác minh
Pet harness ZL 2019 3 0066338.0 Pet harness APPEARANCE_DESIGN 2019-09-12 ~ Đã xác minh
Elastic band feeding device ZL 2016 2 1092659.5 Elastic band feeding device UTILITY_MODEL 2016-09-29 ~ 2026-09-29 Đã xác minh
Double-sided printing alignment device ZL 2016 2 1092282.3 Double-sided printing alignment device UTILITY_MODEL 2016-09-29 ~ 2026-09-29 Đã xác minh
One kind of pet harness ZL 2017 2 1047568.4 One kind of pet harness UTILITY_MODEL 2017-08-21 ~ 2027-08-21 Đã xác minh
Buckle ZL 2017 3 0420147.0 Buckle APPEARANCE_DESIGN 2017-09-06 ~ 2027-09-06 Đã xác minh
Webbing belting machine ZL 2016 2 1093653.X Webbing belting machine UTILITY_MODEL 2016-09-29 ~ 2026-09-29 Đã xác minh
webbing weaving machine ZL 2016 2 1093655.9 webbing weaving machine UTILITY_MODEL 2016-09-29 ~ 2026-09-29 Đã xác minh
A new type of disposable wristband ZL 2016 2 1099313.8 A new type of disposable wristband UTILITY_MODEL 2016-09-29 ~ 2026-09-29 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Qianchong 41149525 Qianchong Home & Garden>>Pet Products>>Pet Collars & Leashes 2020-09-20 ~ 2030-09-20 Đã xác minh
Qianchong 41159283 Qianchong Home & Garden>>Pet Products>>Pet Collars & Leashes 2020-09-20 ~ 2030-09-19 Đã xác minh
QIANCHONG 18116433 QIANCHONG Home & Garden>>Pet Products>>Pet Collars & Leashes 2016-11-28 ~ 2026-11-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này